Данни за контакт

Училищен вестник - ПТГ "Цар Симеон Велики",
гр. Търговище - 7702
бул. „Александър Стамболийски“ 29
E-mail: vestnik-ptg©abv.bg