Допълнителни часове по Български език и литература

Допълнителни часове по Български език и литература

През учебната 2018/2019 г. ученици от 9б клас посещаваха и активно работиха в допълнителните часове по Български език и литература. Усвоиха множество знания и компетентности.

изглед за печат