НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „Най-добър техник в машиностроенето” – 2020

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Най-добър техник в машиностроенето” – 2020


Училищният кръг на Националното състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” се проведе на 29.01.2020г. в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ град Търговище. В надпреварата се включиха 6 момчета от XI и XII клас, обучаващи се в специалността „Мехатроника“. Материалите за състезанието са подготвени от Национална комисия и получени от Министерството на образованието и науката. Учениците отговаряха на тест, състоящ се от 20 въпроса от различни учебни предмети и работиха над приложно-творческа задача.

На първите две места се класираха учениците: Юзкан Айхан Мехмед – XII в клас и Светозар Георгиев Димитров – XII в клас.

Според регламента на състезанието се прави предложение за участие на тези ученици в националния кръг.

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „Най-добър техник в машиностроенето” ще се проведе в град Горна Оряховица на 20-21.03.2020г. То има за цел стимулиране развитието на научно-техническата мисъл в учениците и да популяризира машиностроителните професии сред тях.

Пожелаваме на Юзкан и Светозар достойно да представят техническата гимназия на националния кръг!
изглед за печат