Подбор на участници за мобилност в град Севиля, Испания

Подбор на участници за мобилност в град Севиля, Испания


ПРОЕКТ: Испания - нови технологии за европейско професионално образование

Стартира процедурата по подбор на ученици от специалностите "Компютърна техника и технолигии"/11клас/ и "Компютърни мрежи" /11 клас/ за участие в мобилност в град Севиля. Двуседмичният стаж във фирма "Multiplicalia" ще се проведе от 28.06.2020г. - 11.07.2020г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Формуляр за кандидатстване с декларация – съгласие от родителите съответно за:

- ученици от 11а1 клас / docx, pdf /
- ученици от 11а2 клас / docx, pdf /

2. Мотивационно писмо от кандидата до Директора на ПТГ

3. Europass - CV /на български език и на английски език/


* Бланка на български език
* Бланка на английски език
* Указания

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: 24.02.2020 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: ПТГ, КАБ. 39 / ЗДУД - инж. Ваня Митева/

изглед за печат