Проект "Заедно в изкуствата и спорта"

Проект "Заедно в изкуствата и спорта"

В ПТГ "Цар Симеон Велики"- гр. Търговище бяха сформирани 2 групи по волейбол 8 - 9 клас, с ръководители г-н Ст. Серафимов и 10 - 11 клас, с ръководител г-н Хр. Азизов.
Осемдесетте часа, с които разполагаше всяка група по проекта минаха неусетно. Учениците посещаваха заниманията редовно и проявяваха завидно усърдие при овладяване на волейболните умения. Тренировките бяха приятно занимание не само за обучаваните, но и за обучителите.
Цареше атмосфера на другарство, взаимопомощ и отговорност. Екипната работа бе на високо ниво, както и резултатите от полаганите усилия.
Бяха проведени множество официални и контролни изяви, които много помогнаха за игровото израстване на учениците.
Заниманията по волейбол ще продължат до края на учебната година, както и през следващата 2023 - 2024 учебна година. Очакваме отлични резултати на общинските, областните, а защо не и на зоналните и републиканските игри.
Успех, ученици!
И благодарим!


изглед за печат