Откриване на 2023 – 2024 учебна година!

Откриване на 2023 – 2024 учебна година!


Отново е 15-ти септември, вълнуващ ден за всички от нас – ученици, учители и служители, родители.. С надежда, очаквания и трепети започва новата учебна година.

Днес гости в ПТГ „Цар Симеон Велики“ бяха: инж. Митко Панайотов - заместник- кмет на Община Търговище, г-н Йордан Данаилов - старши експерт - РУО – Търговище, г-жа Галина Павлова – ''Ховаг'' ЕООД Търговище, Борислав Йорданов – ''Тракия глас България'' ЕАД, г-н Хасан Хасанов - "Шишеджам Аутомотив България", г-жа Садифе Хюсеин - "Пашабахче България"; г-жа Катина Стефанова - председател на Обществения съвет към ПТГ. Бившите възпитаници на ПТГ: главен старшина във Висше военноморско училище "Никола Вапцаров" - Варна - Николай Кряколов, Випуск 2020; инж. Сава Савов - Випуск 2017 - представител на фирма "Лира" - гр. Търговище; г-н Хюсеин Хюсеинов - Випуск 2017 - "Софтуерен инженер" от университета "Цинхуа" – Китай; г-н Драгомир Драганов – ''Ховаг'' ЕООД Търговище; г-ца Ели Божанова - Випуск 2022, първото момиче - "Първенец" на Випуска в ПТГ. И нашите колеги: г-жа Галина Маринова, инж. Веселин Вълчев, инж. Красимир Георгиев.

Директорът на ПТГ - г-н Николай Николов приветства учениците и учителите, като им пожела успешна и вълнуваща нова учебна година!изглед за печат