ЕКИП

КОИ СМЕ НИЕ

Портфолио на учителя - ТУК

"Училищен вестник" към ПТГ "Цар Симеон Велики", град Търговище
Учебна 2018/2019 година


Иван-Александър Стефанов, 12в клас___ Имрен Исмаилов, 12в клас____Мейлин Мехмедова, 10а клас

Проект „Твоят час“, клуб "Училищен вестник" към ПТГ "Цар Симеон Велики", град Търговище
Учебна 2017/2018 годинаАнгел Пламенов, 8а клас_______Християн Алексиев, 9а клас______Иван-Александър Стефанов, 11в класВиктория Георгиева, 11а клас________Радина Боянова, 11а клас_________Мейлин Мехмедова, 9а клас


Имрен Исмаилов, 11в клас________Преслава Манасиева, 9а клас_________Марияна Петрова, 10 в клас


Станимира Бончева, 9а клас