ЗА МЕН

ПОРТФОЛИО
на
МЕГЛЕНА ПЕТРОВА

Учител по руски език и български език и литература
в Професионална техническа гимназия ”Цар Симеон Велики” –
гр. Търговище
     ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО
     ОБЩИ ДАННИ
     ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
     МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
     ОТГОВОРНОСТИ
     ОБРАТНА ВРЪЗКА
     БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

     ПРИЛОЖЕНИЯ
     ДИПЛОМИ И СЕРТИФИКАТИ
     ГОДИШНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
     СЪЗДАДЕНО ОТ УЧИТЕЛЯ
     СЪЗДАДЕНО ОТ УЧЕНИКА
     ПРОЕКТИМотиви за изготвяне
:
* Портфолиото е инструмент за удостоверяване и управление качеството на квалифицираност, компетентност и креативност на учителя.
* Прозрачност и доказателственост на професионалната ми дейност.