Анкета


Коя специалност в ПТГ Ви привлича най-много?

Системно програмиране с разширено изучаване на английски език

гласувания: 7 | 16,28%

Компютърна техника и технологии с разширено изучаване на английски език

гласувания: 9 | 20,93%

Компютърна техника и технологии без разширено изучаване на английски език

гласувания: 9 | 20,93%

Мехатроника

гласувания: 6 | 13,95%

Автотранспортна техника

гласувания: 4 | 9,3%

Автомобилна мехатроника

гласувания: 1 | 2,33%

Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)

гласувания: 3 | 6,98%

Мехатроника - дуална форма на обучение

гласувания: 4 | 9,3%

Публикувана от admin
гласувания: 43 коментари: 0
Предишни анкети