НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „Най-добър техник в машиностроенето” – 2019 училищен кръг

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Най-добър техник в машиностроенето” – 2019

училищен кръг

На 23.01.2019г. в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ град Търговище се проведе училищен кръг на Националното състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”. В надпреварата се включиха 6 момчета от XI и XII клас, обучаващи се в специалността „Мехатроника“. Материалите за състезанието са подготвени от Национална комисия и получени от Министерството на образованието и науката. Учениците отговаряха на тест, състоящ се от 20 въпроса от различни учебни предмети и работиха над приложно-творческа задача.

На първите две места се класираха учениците: Ибрям Бахриев Ибрямов - XIIб клас и Юзкан Айхан Мехмед – XIв клас.

Според регламента на състезанието се прави предложение за участие на тези ученици в националния кръг.

НАЦИОНАЛНОто СЪСТЕЗАНИЕ „Най-добър техник в машиностроенето” ще се проведе в град Горна Оряховица на 08-09.03.2019г. То има за цел стимулиране развитието на научно-техническата мисъл в учениците и да популяризира машиностроителните професии сред тях.

Пожелаваме на учениците успех в националния кръг!
изглед за печат