НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – 2019

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
„НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – 2019

Четвърто място за отбора на ПТГ„Цар Симеон Велики“-
гр. Търговище


Националното състезание се проведе на 8-ми и 9-ти март 2019 година в град Горна Оряховица.

Организатори: Министерство на образованието и науката, Фондация „Милен Григоров“, Технически университет Русе.

Домакин: Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица.

Гости: инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, инж. Розалия Личева – началник РУО Велико Търново, представители на Техническите университети – София, Варна, Габрово, Русе, местния бизнес, директори и заместник-директори на училища от страната.

В състезанието взеха участие 69 ученици от 35 професионални гимназии от цялата страна, учещи в направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

Учениците Ибрям Бахриев Ибрямов – XIIБ клас и Юзкан Айхан Мехмед – XIВ клас от специалност „Мехатроника“ достойно представиха Професионална техническа гимназия град Търговище, нареждайки се на Четвърто място между 35 училища.

изглед за печат