Училищно състезание „НАЙ-ДОБЪР МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

Училищно състезание „НАЙ-ДОБЪР МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

Състезанието по асемблиране на компютърна система се проведе на 9 и 13 май в два eтапа - теоретичен тест от 50 въпроса, който решаваха общо 10 момчета от 10, 11 и 12 клас и практическа част. Първите трима участници, събрали най-голям брой точки от теоретичната част /Константин, Стоил и Джейхан/, бяха допуснати до втори кръг. Използвайки нов комплект модули, всеки от тях монтира компонентите върху дънна платка, сглоби и оживи компютърна система, а след това инсталира и операционна система.


Времето за всеки етап бе отчитано отделно, както и правилната последоватеност в операциите. Комисията класира на първо място Константин Мариянов от 12а клас, на второ - Стоил Стоилов от 11а клас и на трето – Джейхан Еминов от 11в клас.

Всички те получиха материални награди на тържеството по случай изпращането на Випуск 2019.


изглед за печат