НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – 2018

На 31.01.2018г. в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ град Търговище се проведе училищен кръг на Националното състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”.

В надпреварата се включиха 8 момчета от XI и XII клас, обучаващи се в специалността „Мехатроника“. Материалите за състезанието са подготвени от Национална комисия и получени от Министерството на образованието и науката. Учениците отговаряха на тест, състоящ се от 20 въпроса от различни учебни предмети и работиха над приложно-творческа задача.
Най-добри резултати постигнаха учениците: Ахмед Мустафов Ахмедов - XIб клас и Милен Пламенов Енчев – XIб.
Според регламента на състезанието тези ученици ще участват в националния кръг.
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” ще се проведе в град Горна Оряховица на 09-10.03.2018г. То има за цел стимулиране развитието на научно-техническата мисъл в учениците и да популяризира машиностроителните професии сред тях.

Пожелаваме на Ахмед и Милен достойно да представят техническата ни гимназия на националния кръг!

Снимки от състезанието ТУК
изглед за печат