ПРИЕМ
ПРИЕМ
след завършено основно образование
за учебната 2023/2024 година


СПЕЦИАЛНОСТИ:


СРОКОВЕ:

✓ Подаване на документи за първо класиране: 05 - 07 юли 2023 г.

✓ Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12 юли 2023 г.

✓ Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 13 - 17 юли 2023 г.

✓ Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 19 юли 2023 г.

✓ Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 20 - 24 юли 2023 г.

✓ Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2023 г.

✓ Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2023 г.

✓ Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:до 31 юли 2023 г.

✓ Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 - 02 август 2023 г.

✓ Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 04 август 2023 г.

✓ Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора: до 11 септември 2023 г. вкл.

Място за подаване на документи:

1. В местата , определени от РУО

2. На електронен адрес - https://priem.mon.bg .

3. За въпроси, консултации и помощ -
каб.39 в ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“
Кратко ръководство за онлайн кандидатстване


Необходими документи:

✓Копие от свидетелството за основно образование

✓Служебната бележка с оценките от НВО

✓Оригинал на медицинско свидетелство

! Забележка: Ученикът подава документите си в присъствието на родител.Балообразуване:
Балът за всички специалности се формира като сума от:

✓ удвоената оценка от националното външно оценяване по БЕЛ;

✓ удвоената оценка от националното външно оценяване по математика;

✓ Преобразуваната в точки оценка по БЕЛ от 7 клас, вписана в свидетелството за основно образование

✓ Преобразуваната в точки оценка по МАТЕМАТИКА от 7 клас, вписана в свидетелството за основно образование


ПРИМЕР:

НВО БЕЛ: 60 точки

МАТЕМАТИКА: 65 точки

ОЦЕНКА ПО БЕЛ: ОТЛИЧЕН (6) - 50 точки

ОЦЕНКА ПО МАТЕМАТИКА: МН.ДОБЪР (5) - 40 точки

ОБЩ БАЛ: 2*60+2*65+50+40=120+130+50+40=340
изглед за печат